Menu
Winkelwagen

Meer dan 50.000 tevreden klanten

Altijd de beste prijzen

Gratis technische ondersteuning
Top kwaliteit A merken

Retouren en garantie

Voordat u een product retour stuurt, om wat voor reden dan ook, dient u hiervoor eerst een retour nummer aan te vragen. Dit kunt u doen via het retourenformulier, klik hier om naar het retour formulier te gaan.


Na het versturen van het retourenformulier krijgt u van ons een retour nummer via de email door ons geautomatiseerde RMA systeem. Na ontvangst van het RMA nummer kunt u het product(en) terugsturen, o.v.v. het RMA nummer en een duidelijke omschrijving  van de klacht.


U kunt nu de product(en) binnen 14 dagen na orderdatum met vermelding van het retourennummer retourneren.

Indien u wenst dat we het product(en) crediteren, doen we dit altijd via onze ING rekening en binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product(en).

Zijn er verzendkosten in rekening gebracht bij uw bestelling en stuurt u uw gehele bestelling retour, dan ontvangt u van ons ook de aan ons betaalde verzendkosten retour. Houd u er rekening mee dat het retour sturen van producten voor eigen rekening is.


Garantiebeleid


  1. IPcam-expert staat er voor in dat de verkochte en geleverde goederen bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die goederen redelijkerwijs te stellen gebruikseisen. Koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde goederen te onderzoeken of IPcam-expert de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden IPcam-expert terstond doch uiterlijk binnen vijf (5) dagen na levering in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien Koper zulks niet doet, wordt IPcam-expert geacht volledig aan haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst te hebben voldaan.
  2. Indien voor gekochte en/of geleverde goederen door de fabrikant garantiebepalingen zijn vastgesteld, worden die door IPcam-expert bij de levering aan Koper medegedeeld, waarna deze bepalingen deel zullen uitmaken van de overeenkomst van verkoop en levering tussen Koper en IPcam-expert. De garantietermijn bedraagt 1 jaar, uitsluitend op vertoon van de factuur.
  3. IPcam-expert staat er voor in dat ambachtelijke werkzaamheden ten behoeve van Koper worden uitgevoerd door ter zake kundig personeel.
  4. IPcam-expert beoordeelt de klachten en bepaalt op welke wijze klachten in behandeling worden genomen. Indien IPcam-expert beslist dat de klacht terecht is, zal IPcam-expert handelen volgens de eventuele fabriek- en of groothandelsgarantie:
  5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de goederen als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 


  • indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van IPcam-expert of de fabrikant zijn verricht; 
  • indien gebreken aan de goederen het gevolg zijn van de niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik en of het niet vakkundig installeren door een bevoegd persoon; 
  • indien beschadiging aan de goederen is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid aan de zijde van Koper;
  • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude.


IPcam-expert.nl maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming. Op onze Privacy Pagina kan je hier meer over lezen.